ARY Traducciones, S.L.


Gå till innehållet

Huvudmeny:


Tolkningsservice

Kunder

Tolkningsservice

Tolkningsservice kan vara nödvändigt och av stor nytta för många procedurer såväl yrkesmässiga som i privatlivet.
I förhandlingar per telefon, följa med för någon formalitet, inför myndigheter (rådhus, polis, domstol) eller ett läkarbesök, o.s.v.
Vid ett affärsmöte, underskrift hos en notarie, en presskonferens, en stämma, domslut, ett stort evenemang......
Målet för förhandlingar eller formalitetsproblem är ju att man lyckas med sina föresättningar. Förstår man inte varandra är det omöjligt och därför behöver man en duktig tolk.

Gran Canaria

Bo på denna vackra ö har stora fördelar, men också några nackdelar, som till exempel, att det inte finns officiella tolkar i alla språk.
Om du behöver en officiell tolk för en domstol, upptäcker vi att på Gran Canaria, under den största delen av året finns det bara officiella tolkar med språken engelska, tyska och franska.
För andra språk rekommenderar vi att konsultera i god tid. Det vore möjligt att få hit en tolk från fastlandet, med påföljande kostnader.
Därmed vill vi inte säga att det är omöjligt att finna bra tolkar på andra språk, men det blir inte "officiella" sådana (godkända av Spanska Utrikesministeriet).

MUNTLIG SAMTIDIG TOLKNING

Den muntliga samtidiga tolkningen är en konst.
Denna typen av tolkning kräver stor erfarenhet, mental vigör, lyssningskapacitet och koncentration.
Men alla goda artister behöver bra material för att arbeta. Därför, utan att i förväg ha fått de nödvändiga dokumenten för att kunna förbereda arbetet, få kännedom om temat och specifika termer som kommer att användas, kan artisten inte göra mycket, eftersom man i en kabin inte kan konsultera eller ställa frågor eller stoppa evenemanget för att ta reda på något.
Det är mycket viktigt att vi får allt nödvändigt material i god tid för att förbereda tolkningsservicen, speciellt om det handlar om muntlig samtidig tolkning.
Det är inte lätt att på ön under vilken tidsperiod som helst finna professionella som verkligen är kapaciterade för att göra muntliga samtidiga tolkningar på vilket språk som helst. Ingenting är omöjligt men det behövs tid för att finna en lämplig professionell för varje service.
Det finns tolkar som kan resa till Gran Canaria, men det måste planeras i tid för att kunna organisera det.

BOKA I TID

Vi rekommenderar att du ber om tolkningsservice
i god tid för att bekräfta disponibilitet beträffande datum och språk.
Några av våra professionella bor inte hela året på Gran Canaria,
och vi disponerar inte alltid över tolkar i alla språken.

Välkommen | Kunder | Början | Förhandskalkyler | Kontakta oss | Länkar | Legal Notis | Webbkarta


Undermeny:


© 2009 ARY Traducciones / Translations, s.l. |       ary@arytraducciones.com

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn