ARY Traducciones, S.L.


Gå till innehållet

Huvudmeny:


Förhandskalkyler

Vi gör förhandskalkyl utan kompromiss och fakturerar i enlighet med den färdiga översättningen.

Hur gör vi våra förhandskalkyler?

Vi fakturerar per översatt ord och har på alla typer av översättningar ett minimumpris. Det finns alltid en skillnad på antalet ord när man översätter en text från ett språk till ett annat, eftersom varje språk uttrycker sina idéer på olika sätt.

På ARY räknar vi antalet ord på originalspråket (det som Du lämnar till oss för översättning), därefter görs en ungefärlig förhandskalkyl på antalet ord och när sedan översättningen är färdig räknar vi orden på språket eller språken man översatt till (det eller de Du bett oss om) med hjälp av datorn och vi fakturerar samt lägger till den allmänna indirekta kanariska skatten IGIC.

Ingå ett avtal med våra tjänster bekvämt och utan att behöva komma till vårt kontor.


Om Du vill besöka oss på vårt kontor tycker vi att det blir trevligt att träffas och ta emot Dig personligen men det finns ju också andra sätt att ingå avtal med oss och var Du än befinner Dig.

Per telefon/fax:

Du kan ringa till oss och förklara vad Du önskar få gjort och skicka dokumentet per fax för att få förhandskalkyl och samtidigt meddela oss Ditt faxnummer så sänder vi förhandskalkylen utan kompromiss.
Så snart som förhandskalkylen accepterats, bör Du skriva under den och sända den till oss på nytt per fax tillsammans med ett aboneringskvitto som utgör 50% av förhandskalkylen. Fakturan skrives ut med det exakta antalet översatta ord och när översättningen överlämnas ska resten av beloppet betalas.


Tel/Fax: +34 928 150 299

Per elektronisk mejl:

Sänd oss dokumentet/en per elektronisk mejl, helst i en file (MS WORD) eftersom det programmet tillåter oss att räkna orden i originalet och göra i ordning en förhanskalkyl så exakt som möjligt.
Om dokumentet/en inte finns i (MS WORD) eller i ett annat program, går det att skicka ändå om Du använder en Scanner.
Sedan förhandskalkylen accepterats blir betalningssystemet som förut nämnts, Du får vårt kontonummer och kan göra en girering eller en betalning till kontot.

Genom budbärare:

Sedan avtal om en tjänst gjorts, kan Du skicka dokumenten med en budbärare och vi skickar tillbaka dem på samma sätt om Du så önskar.
Den här sortens service användes normalt för officiella översättningar* eftersom det ofta är nödvändigt att bifoga originaldokumentet eller en vidimerad avskrift (detta är i enlighet med vad Du behöver få gjort, vi anpassar oss därefter) till den officiella översättningen. Alla originaldokumenten och den officiella översättningen stämplas och skrives under av den officielle översättaren, som intygar att översättningen är exakt och legal.

Budbäraren betalas av kunden.

*De "FORMELLA", "OFFICIELLA, "LEGALISERADE"
Översättningarna har samma betydelse.
De stämplas och underskrives av en officiell översättare, som är godkänd av
det Spanska Utrikesdepartementet.

Om Du önskar information eller förhandskalkyl, sänd oss en mejl på:
SPANSKA, ENGELSKA ELLER TYSKA.

Välkommen | Kunder | Början | Förhandskalkyler | Kontakta oss | Länkar | Legal Notis | Webbkarta


© 2009 ARY Traducciones / Translations, s.l. |       ary@arytraducciones.com

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn