ARY Traducciones, S.L.


Gå till innehållet

Huvudmeny:


14 år

Början

VI FYLLER 14 ÅR TILL DITT FÖRFOGANDE!


Varför anser vi på ARY att vi erbjuder en personligare och mer annorlunda service än den Du kan finna på andra firmor?

För ARY Traducciones/Translations S.L. är våra kunders tillfredsställelse vad beträffar våra tjänster det viktigaste för oss som professionella.
Vi begränsar oss inte till att översätta, vi ger vår kunder råd angående de nödvändiga formaliteterna att realisera med dokumenten.

Många personer ser sig tvungna till att översätta dokument, att röra sig från ett ämbetsverk till ett annat utan att känna till "BYRÅKRATIN" J, lagarna, speciellt om de inte kommer från det här landet. De får för lite information, ibland motsägande sådan och de vet inte hur de bäst ska kunna lösa problemet, särskilt när det gäller formella översättningar (till myndigheter).

På ARY försöker vi alltid att hjälpa våra kunder, ge dem råd eller få tag på rådgivning, förmedlingsbyrå, advokat, notarie, om vi blir ombedda att göra så. Vi ringer också nödvändiga telefonsamtal för att söka upp information och vi tolkar även för att lösa problem.

Från något som skall göras på rådhuset, en annullering på ett telefonbolag eller vad som helst som inte går att klara av eftersom man inte talar språket för att kunna uttrycka sig och inte heller kan skriva det när man måste kunna förstå och fylla i ett formulär.

Det räcker inte för oss att ta emot en kund en gång och begränsa oss till att översätta det dokument man ber oss om vid det tillfället utan vi vill att man ska minnas oss varje gång man behöver hjälp och fortsätta med att lita på vår service. Och om Du har en vän eller någon Du känner som behöver oss, skall Du kunna rekommendera oss med fullt förtroende.

Våra kunder har alltid varit vårt bästa presentationskort och vi tackar er alla för att ni rekommenderar oss och för att ni känner till oss för våra egna namns skull och på så vis visar oss ert förtroende och vänskap.

Tack för att ni fortsätter att ha förtroende för oss.


Jenni Hymoff                 Ana Rial

Översättningsdirektör       Administratör

Vi firar jubileum

Ana y Jenni

Välkommen | Kunder | Början | Förhandskalkyler | Kontakta oss | Länkar | Legal Notis | Webbkarta


Undermeny:


© 2009 ARY Traducciones / Translations, s.l. |       ary@arytraducciones.com

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn