ARY Traducciones, S.L.


Gå till innehållet

Huvudmeny:


Legal Notis


LEGALl NOTIS

1. Firmadata
I enlighet med artikeln 10 i Lagen 34/2002, av den 11 juli, angående Tjänster som Bolag vilka hanterar Information och Elektronisk Kommers ger, anger vi som följer firmans identifieringsdata:
Bolagsnamn: ARY TRADUCCIONES, S.L.
Bolagsidentifieringsnummer: B35418722
Bolagsadress: Affärscentrum ANCORA, Lokal 91- Arguineguín 3512 - Mogán
Telefon: +34 928 150 299

2. Immaterialrätt
Källans kod, grafisk design, bilder, foton, ljud, animering, software, texter, såväl som den information och innehåll som finns på den här webbsajten skyddas av de spanska lagarna vad beträffar copyrights och industrirättigheter till fördel för ARY TRADUCCIONES, S.L. och det är inte tillåtet att reproducera och/eller publicera, helt eller delvis, något från webbsajten, inte heller dess databehandling, distribution, spridning, modifikation, transformation eller bakåtkompilering, eller andra rättigheter som firman lagenligt innehar, utan föregående tillåtelse som ska ges skriftligen av densamme, ARY TRADUCCIONES, S.L.

Användaren, kan enbart använda det material som finns på den här webbsajten för egen privat räkning, och dess bruk är förbjudet för affärsändamål eller obehöriga aktiviteter. Alla immateriella rättigheter reserveras uttryckligen ARY TRADUCCIONES, S.L.

ARY TRADUCCIONES, S.L. övervakar uppfyllandet av föregående villkor som det rätta användandet av innehållet som presenteras på webbsajten, och kommer att väcka åtal beträffande civil- eller strafflagen om överträdelse eller om användaren inte uppfyller villkoren.

3. Skydd av data av personlig karaktär
Beträffande åtlydande av gällande lagordning, upptagen i Grundlagen 15/1999, av den 13 december, om skydd av Data av Personlig Karaktär (LOPD), vars ändamål är att garantera och skydda, vad beträffar behandling av personliga data, frihet och fundamentala rättigheter för fysiska personer, och speciellt deras ära och personliga intimitet, infomerar ARY TRADUCCIONES, S.L. sina användare att man på den här webbsajten inte ber om eller registrerar data av personlig karaktär.

4. Annat
A.- ARY TRADUCCIONES, S.L. använder inte cookies som stannar kvar i datorn. Cookies är små filer som vår dator skickar till din, men de ger oss ingen information om ditt namn eller data av personlig karaktär. När användaren navigerar på ARY TRADUCCIONES, S.L. webbsidor identifierar servaren automatiskt din dators IP-adress, datum och tid för besöket, och när besöket slutar, såväl som registrerar informationen om vilka sektioner som konsulterats. Det är nödvändigt att servaren känner till dessa data för att kunna kommunicera och sända dig det du bett om och som man genom webbläsaren kan se på skärmen.

B.- ARY TRADUCCIONES, S.L. kan ändra, utan förvarning, informationen som finns på webbsajten, såväl som dess layout och utseende.

C.- ARY TRADUCCIONES, S.L. lovar härigenom att INTE GÖRA MISSLEDANDE PUBLICITET. Beträffande detta, anses det inte som missledande publicitet de formella eller numeriska fel som kan uppkomma i de olika sektionerna av ARY TRADUCCIONES, S.L. webbsajt, som producerats som en konsekvens av underhållsarbeten och/eller okomplett eller felaktig uppdatering av informationen som dessa sektioner innehåller. ARY TRADUCCIONES, S.L., i enlighet med vad som uttryckes i den här paragrafen, lovar att korrigera felen så snart som de blivit medvetna om nämnda felaktigheter.

D.- ARY TRADUCCIONES, S.L. lovar att INTE SÄNDA AFFÄRSMEDDELANDEN UTAN ATT IDENTIFIERA DEM SOM SÅDANA, i enlighet med Lagen 34/2002 om Tjänster som Bolag vilka hanterar Information och Elektronisk Kommers ger. Därmed anses det inte som kommersiellt meddelande all den information som sändes från ARY TRADUCCIONES, S.L. TILL KUNDERNA då den har som mål att uppfylla kontraktsrelationen mellan kunden och ARY TRADUCCIONES, S.L., såväl som att sända information, ge undervisning och andra aktiviteter tillhörande den service som kunden skrivit kontrakt för med firman.

E.- ARY TRADUCCIONES, S.L. är inte ansvarig för uraktlåtenhet av normer vad gäller användaren när denne kontaktar webbsajten och/eller använder information som finns där.

F.- ARY TRADUCCIONES, S.L. har inget skadeståndsansvar för sådant som uppkommer eller kan uppkomma, oberoende av vilken typ, som har sitt ursprung i användandet av informationen, eller av materialet som den här webbsajten innehåller och de program som finns. Länkarna och hypertext som möjliggör, genom den här webbsajten, tillgå användaren med tjänster och service som erbjudes av tredje personer, tillhör inte och kontrolleras inte av ARY TRADUCCIONES, S.L.; nämnda firma är inte ansvarig för varken den information som dessa innehåller eller de effekter som kan relateras till nämnda information.

G.- ARY TRADUCCIONES, S.L. är inte ansvarig för illegalt bruk som tredje personer kan göra av märkesnamn, produktnamn, kommersiella märken, som inte tillhör nämnda firma, och som dyker upp på denna webbsajt. Firman ansvarar inte heller för integriteten, sanningsenligheten och innehållets lagenlighet av länkarna till webbsidor som man kan nå från den här webbsajten.

H.- Slutligen, är Användaren den enda ansvarige för det bruk han gör av tjänster, innehåll, länkar och hypertext inkluderade i webbsajten.Välkommen | Kunder | Början | Förhandskalkyler | Kontakta oss | Länkar | Legal Notis | Webbkarta


© 2009 ARY Traducciones / Translations, s.l. |       ary@arytraducciones.com

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn