ARY Traducciones, S.L.


Gå til innholdet

Forsiden:


Prisoverslag

Vi utarbeider uforpliktende pristilbud – faktura skriver vi med utgangspunkt i målspråket

Hvordan utarbeider vi et pristilbud?

Vi fakturerer per ord, men for alle typer oversettelser opererer vi også med en minstepris.

Det vil alltid bli en forskjell i antall ord når man oversetter en tekst fra ett språk til et annet, siden hvert språk har egne uttrykksmåter for samme innhold.

Hos ARY foretar vi først en ordtelling på originalspråket (det dokumentet som du leverer til oversettelse), og setter opp et pristilbud på bakgrunn av den. Når oversettelsen er ferdig, teller vi ordene i språket eller språkene som det er oversatt til (de oversettelsene du har bedt om) med programvaren i datamaskinen, og fakturerer i henhold til dette resultatet. I tillegg kommer IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), dvs. kanarisk merverdiavgift.


Det er enkelt å benytte våre tjenester – du trenger ikke en gang komme til kontoret.


Hvis du har lyst til å stikke innom kontoret vårt, står vi med glede til tjeneste med personlig service. Imidlertid er det mulig å benytte tjenestene våre uansett hvor du måtte befinne deg, på en enkel og grei måte.

Per telefon/faks:

Ring oss og fortell hva det er du trenger. Deretter sender du dokumentet på faks slik at vi kan beregne prisen. Gi oss et faksnummer, og vi sender deg et uforpliktende pristilbud.
Når du har godkjent pristilbudet, signerer du det, og returnerer det per faks sammen med kvittering på at du har betalt inn 50 % av beløpet som pristilbudet lyder på. Den endelige fakturaen vil beregnes etter nøyaktig det antall ord som oversettelsen består av, og resten av prisen betales når du mottar oversettelsen.


Tlf/faks: +34 928 150 299

Per e-post:

Send oss dokumentet eller dokumentene per e-post, fortrinnsvis i en eller flere Word-filer, siden dette programmet har en ordtellingsfunksjon, og det dermed blir enklere å gi et så nøyaktig pristilbud som mulig.
Hvis du ikke har dokumentene i Word, kan du sende dem i annet format, eller skanne dem.
Når du har godtatt pristilbudet, vil betalingsprosedyren være den samme som over: Vi gir deg et kontonummer, og du kan foreta en overføring, eller betale inn beløpet i banken.

Per budtjeneste:

Når en jobb er avtalt, kan du sende oss dokumentene med bud, og vi returnerer dem på samme måte hvis du ønsker det.
Denne framgangsmåten er vanlig ved offisielle (bekreftede) oversettelser*, fordi det da ofte er nødvendig å legge ved originalen eller en attestert kopi av den (avhengig av hva du trenger dem til) sammen med den offisielle oversettelsen. Alle originaldokumentene og de tilsvarende offisielle oversettelsene stemples og signeres av den offisielt godkjente oversetteren, som bekrefter at de utgjør en tro og korrekt oversettelse.

Utgifter til budtjenesten dekkes av kunden.

* Når oversettelser omtales som
”OFFISIELLE”, ”BEKREFTEDE” eller ”AUTORISERTE”,
vil det si at de er stemplet og signert av offisielt godkjent oversetter, med godkjenning fra det spanske utenriksdepartementet.

Ønsker du ytterligere informasjon, eller har du spesifikke spørsmål? Skriv til oss på:
SPANSK, ENGELSK ELLER TYSK .

Velkommen | Våre kunder | Slik startet det hele | Prisoverslag | Ta kontakt | Enlaces | Aviso Legal | Side kart


© 2009 ARY Traducciones / Translations, s.l. |       ary@arytraducciones.com

Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden