ARY Traducciones, S.L.


Gå til innholdet

Forsiden:


14 år

Slik startet det hele

14 ÅR MED OVERSETTELSER!


Hvordan kan vi hos ARY påstå at våre tjenester skiller seg ut, og er mer personlige enn de som andre byråer tilbyr?

At kundene våre alltid er fornøyde med de tjenestene vi leverer, betyr svært mye for oss som profesjonelle i bransjen.

Hos ARY Traducciones/Translations S.L. nøyer vi oss ikke bare med å oversette, men vi gir også kundene våre råd og informasjon om hva den videre saksgangen for ulike typer dokumenter går ut på.

Mange får før eller siden behov for å få oversatt dokumenter, de må ta turen til offentlige kontorer uten at de kjenner til hvordan byråkratiet fungerer, og uten at de kjenner lovene, og spesielt kan dette by på utfordringer når du er i et fremmed land. Du får lite informasjon, noen ganger motstridende opplysninger, og du vet ikke hva som skal til for å løse et problem. Spesielt gjelder dette i tilfeller hvor bekreftede (offisielt godkjente) oversettelser kommer inn i bildet.

Hos ARY gjør vi alltid vårt ytterste for å hjelpe deg. Ikke bare gir vi deg råd selv, men hvis du ønsker det, finner vi fram til videre rådgivningstjenester, til byråer som tar seg av offentlig saksbehandling, til advokattjenester, notarius publicus, osv. Vi tar gjerne de telefonene som skal til for å innhente nødvendig informasjon, og vi skaffer til veie tolk dersom det er nødvendig for å løse eventuelle problemer.

Før eller siden vil mange trenge hjelp til saksbehandling på ett eller annet område; det kan være alt fra administrative saker som angår kommunen, til oppsigelse av et telefonabonnement. Av og til oppstår situasjoner som man ikke takler helt på egen hånd, fordi man ikke snakker språket og dermed ikke kan gjøre seg godt nok forstått, eller det kan handle om å forstå og fylle ut et skjema.
Vi slår oss ikke til ro med å levere det ene dokumentet som kunden ba om å få oversatt, men ønsker at han eller hun skal tenke på oss hver gang de trenger en slik tjeneste. Våre kunder kan stole på at vi gjør en god jobb, og de kan med god samvittighet anbefale oss til alle venner og kjente.

Fornøyde kunder har alltid vært våre beste referanser, og vi vil gjerne takke for at dere viser oss den tilliten at dere anbefaler oss, og fortsetter å bruke oss. Vi er glade og stolte over å ha gjort et så godt inntrykk at dere husker navnene våre!

Takk for fortsatt tillit.


Jenni Hymoff                 Ana Rial

Ansvarlig for oversetterteamet       Administrativ leder

Cumplimos y lo Celebramos

Ana y Jenni

Velkommen | Våre kunder | Slik startet det hele | Prisoverslag | Ta kontakt | Enlaces | Aviso Legal | Side kart


Sub-Menu:


© 2009 ARY Traducciones / Translations, s.l. |       ary@arytraducciones.com

Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden