ARY Traducciones, S.L.


Gå til innholdet

Forsiden:


Vi oversetter fra og til:

Spansk, engelsk, tysk, fransk, italiensk, portugisisk, nederlandsk, norsk, svensk, dansk, finsk, ungarsk, tsjekkisk, polsk, russisk, slovakisk, ukrainsk ......

  • Vi har knyttet til oss en rekke høyt kvalifiserte oversettere som dekker 20 språk.
  • Alle våre oversettere arbeider med morsmålet sitt, og et ledd i vår kvalitetssikring er at de fortrinnsvis oversetter til sitt eget morsmål.
  • Vi gjør alle typer oversettelser: alt fra enkle tekster til offisielle dokumenter (bekreftede oversettelser).
  • Vi oversetter reklametekster, forretningsdokumenter, tekniske tekster, kontrakter, referater fra generalforsamlinger, menyer, juridiske og medisinske dokumenter, skattedokumenter, bekreftede oversettelser ...... DVS. ALLE TYPER TEKSTER.
  • Alle våre kunder får personlig service, og vi forsøker å tilpasse våre tjenester til den enkeltes behov ved at vi også tilbyr rådgivning og informasjon.
  • Hos Ary har vi også tolker med lang erfaring (oversikt over språk fås på forespørsel).


Vi garanterer arbeid av høy kvalitet.
Mer enn 14 års erfaring taler for seg.


Hva mener vi hos ARY kjennetegner en god oversettelse?

Ansvarlig for vårt oversetterteam:

En god oversettelse skal bevare stilen og budskapet i originalteksten som, presentert i måltekstens språkdrakt, ikke bare skal framstå som ortografisk og grammatikalsk korrekt, men også være forståelig, lettlest og kommunikativ for alle som behersker dette språket. I tillegg prøver vi å bevare tekstforfatterens stil, slik at emnet og budskapet skal oppfattes som klart og konsist for leseren.


Jenni Hymoff Koeppel

Offentlig godkjent oversetter med autorisasjon tildelt av universitetet Complutense de Madrid, 1981 B.A.-grad fra Cornell University, New York, USA 1985, og mer enn 30 års erfaring i oversettelse mellom spansk, engelsk og tysk og med kjennskap til fransk, italiensk, portugisisk, nederlandsk og norsk.

Ana Rial Ybáñez

Ønsker du ytterligere informasjon, eller har du spesifikke spørsmål? Skriv til oss på:

SPANSK, ENGELSK ELLER TYSK .

Velkommen | Våre kunder | Slik startet det hele | Prisoverslag | Ta kontakt | Enlaces | Aviso Legal | Side kart


© 2009 ARY Traducciones / Translations, s.l. |       ary@arytraducciones.com

Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden