ARY Traducciones, S.L.


Gå til innholdet

Forsiden:


Eierforeninger

Våre kunder

Tjenester vi kan tilby eierforeningene

I de fleste boligkomplekser bor det eiere fra mange ulike nasjoner. For å sikre et godt bomiljø og bedre kunne løse problemer i fellesskap er det nødvendig å kunne kommunisere flytende.

Vi har mer enn 14 års erfaring i å levere tjenester til en rekke eierforeninger.

Blant de tjenestene vi tilbyr kan vi nevne oversettelse av:

Statutter Interne ordensregler
Innkallinger til
generalforsamlinger
Andre møteinnkallinger
Sakslister Rapporter
Budsjettforslag ....
og alle andre typer dokumenter som er nødvendige
for å kunne forberede og gjennomføre ulike møter.

Også Tolker

Hos Ary har vi også tolker med lang erfaring
(oversikt over språk fås på forespørsel)
til disposisjon til tolking på møter.

Det beste er å ringe oss og bestille tjenesten god tid i forveien, slik at tid og sted er avtalt. Dette er viktig, siden mange eierforeninger avholder generalforsamlingene sine omtrent på samme tid.

Etter at møtet er avholdt, oversetter vi referatene og eventuelt andre dokumenter som gjelder avgjørelser som ble tatt.

Vi utfører også oversettelser av alle typer offentlige dokumenter som attester, rettskjennelser, tinglyste dokumenter osv.

Tolketjenestene begrenser seg ikke bare til møter, og vi tilbyr også ledsagertjeneste til offentlige kontorer, banker, advokater, notarius publicus osv.

Våre tjenester er ikke rettet bare mot eierforeninger og bedrifter; vi tar også oppdrag fra privatpersoner, og yter gjerne tjenester til enkeltmedlemmer av eierforeningen.

Ta kontakt for nærmere informasjon og uforpliktende pristilbud.

Vi oversetter det du trenger. Ta kontakt!

Noen av våre kunder:

Los Canarios I Los Canarios III Los Canarios IV
Doñana La Lajilla Portonovo
Monte del Vino Platero Tauro Country Club
Monte Rojo Apartamentos Carmen ...

Ønsker du ytterligere informasjon, eller har du spesifikke spørsmål? Skriv til oss på:

SPANSK, ENGELSK ELLER TYSK .


Velkommen | Våre kunder | Slik startet det hele | Prisoverslag | Ta kontakt | Enlaces | Aviso Legal | Side kart


Sub-Menu:


© 2009 ARY Traducciones / Translations, s.l. |       ary@arytraducciones.com

Tilbake til innholdet | Tilbake til Forsiden